БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮД

ТБС нь эко бүсэд байгуулагдсан анхны боардинг сургууль билээ. Энэ утгаараа сурагчдыг экологийн тэнцвэрийг хадгалахад хувь нэмрээ оруулдаг, байгальд ээлтэй иргэн болон төлөвшихөд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг хичээл болон дэмжих хөтөлбөрүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг.

Урин хавар ирж буйтай холбогдуулан сурагчид маань тасалгааны ба мандлын цэцэг байцаа үрслүүлж, дахин боловсруулагдах хог хаягдал төвлөрүүлэх эко хогийн савыг гарын доорх материал ашиглан хийлээ

Удирдсан багш:

БТА Ц.Цэрэндулам

Г.Санждансран

Б.Болормаа