СЭТГЭЛ ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

ТБС-ийн сэтгэл зүйч нь танхимын хичээлийн үеэр 24/7 байрлаж ажилладаг бол өвлийн амралтын үеэр цахимаар ажиллан сурагчдад тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд:

1. Өсвөр насныхны өөртөө итгэлтэй, туйлбартай байдлыг үнэлэх аргачлал

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

2. Авьяас чадвар, оюун ухааны чадамжийн тест

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

3. Мэргэжлийн хэв шинж тодорхойлох

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

 

Жич: 10 болон 11-р ангийн сурагчид мэргэжил сонголтын оношилгоонд зайлшгүй хамрагдахыг анхаарна уу.

 

Цахим үйлчилгээний давуу тал:

  • Орон нутаг, хилийн чанад гэх мэтчилэн орон зайгаас хамаарахгүй
  • Өөрийгөө танин мэдэх болон бусад төрлийн тест ажиллаж, үр дүнгээ мэргэжилтэнтэй хуваалцах, зөвлөлдөх боломжтой
  • Гэр бүлийн бусад гишүүд хамт оролцох боломжтой г.м

Эрхэм сурагчид, эцэг эхчүүд та бүхэн дараах цагийн хуваарь, хөтөлбөртэй танилцаж, сэтгэл зүйн үйлчилгээнд идэвхтэй  хамрагдахыг уриалж байна.