card

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
•    Үндэсний ЦӨМ хөтөлбөр
•    Кембриджийн олон улсын хөтөлбөр
•    NYAS - Global STEM Alliance хөтөлбөр
•    LTL , CM, MSA зэрэг бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх олон талт хөтөлбөр
•    Хувь хүний хөгжил, бие даах, багаар ажиллах чадварыг дэмжих нэмэлт сургалтууд

Кембриджийн хөтөлбөр

Дэлхий нийтийн стандарт сургалтын чанарын баталгаажуулалтыг хангах зорилготой, дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад элсэх элсэгчдийг бэлтгэх сургалтын шаталсан тогтолцоо юм.

Онцлог, давуу тал: 
- Суралцагчийг НЭГ шатнаас нөгөө шат уруу шилжих боломж нөөцөөр хангадаг
- Суралцагчдад системтэй мэдлэг бий болж төгссөний дараа хүссэн их, дээд сургуульдаа Элсэлтийн болон хэлний шалгалтгүйгээр сурах, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах бололцоог бий болгодог

Дэлгэрэнгүй