card

4 шөнө, 5 өдөр байгалийн цэвэр агаарт

4 шөнө, 5 өдөр байгалийн цэвэр агаарт

Монголын анхны эко кампустай боардинг сургууль

Монголын анхны эко кампустай боардинг сургууль

Кембриджийн хөтөлбөрийг хэрэглжүүлнэ

Кембриджийн хөтөлбөрийг хэрэглжүүлнэ

Манай сургууль 2019 онд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Кембриджийн хөтөлбөр бүхий бүрэн дунд сургууль юм. ЕБС-ийн хичээлүүд стандартын дагуу орохоос гадна Кембриджийн хөтөлбөрийг албан ёсоор хэрэгжүүлж, хүүхдийг бие бялдар, оюун санааны хувьд өв тэгш хөгжүүлэх олон талт үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг. "Монголын оюун ухааны академи"-ийн ой тогтоолт, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх олон талт хөтөлбөрүүдийг сургалтдаа үндсэн хичээл болгон оруулсан . 280 хүүхдийн багтаамжтай сургууль болон дотуур байр, фитнесс, спорт заал, хөл бөмбөгийн болон тоглоомын талбай, төрөлжүүлсэн кабинетуудтай, 24 цагийн харуул хамгаалалт, камержуулалттай хотхоны зохион байгуулалт бүхий эко кампус юм.
Анги дүүргэлт 20-22 сурагч.