Кембриджийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч "ТЭРЭЛЖ БОАРДИНГ" олон улсын сургуулийн нээлтийн үйл ажиллагаа 6 дугаар сарын 8-нд Тэрэлжид байрших сургуулийн байранд болно. 

Эрхэм хүндэт эцэг эхчүүд, эрдэмтэн багш, суралцагч та бүхнийг сургуулийн нээлтийн ёслолд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 

"ТЭРЭЛЖ БОАРДИНГ" олон улсын сургуулийн захиргаа